Meg

Jeg heter Mathias Velten og er 43 år. Jeg har aktivt praktisert som terapeut siden høsten 2014 (pt 750 terapitimer i erfaring). Jeg har erfaring med å jobbe terapeutisk med vonde følelser, tristhet, selvtillit/selvhevdelse, ensomhet og stress.

 

Jeg har også egne erfaringer med alvorlig psykisk sykdom, langvarig arbeidsledighet og hva det offentlige tilbyr i behandling av psykisk syke. Spesielt kjenner jeg godt depresjon etter å ha vært deprimert i mange år.  Jeg ble kjent med gestaltterapi for noen år siden og har selv brukt denne typen terapi til alt fra jobbcoaching, jobbing med relasjoner til andre og livsmestring. For meg har gestaltterapien vært tiltider tøff, men også gitt meg mulighet til å utvikle nye ressurser i meg selv.

 

Til det daglige jobber jeg i Hamar kommune. Jeg ACEM-mediterer og er bilgal. Av annen utdannelse er jeg siviløkonom og master i markedsføring og 1 år med coachingstudiet til Norsk Gestaltinstitutt Høgskole.