Videoer

Alfred & Skyggen - en liten film om selvkritikk

Laget av Anne Hilde Vassbø Hagen


Dette er en liten opplysningsfilm som demonstrerer hvordan vår indre kritiker kan få oss til å skamme oss over hvem vi er, og få oss til å føle oss ensomme og nedfor. Vi trenger vår indre selvkritiker og vi trenger skammen når vi har gjort noe som setter våre nære relasjoner eller sosiale posisjon i fare. Mange utvikler imidlertid en alt for hard indre kritiker, som pisker, trykker ned, begrenser og skader fremfor å hjelpe. En hard indre kritiker er ofte til stede hos personer som strever med depresjon - og selvhenvdende sinne og selvmedfølelse er motgiften.

Hvordan jobber en gestaltterapeut?


Laget av Norsk Gestaltterapi foreningVær en superhelt! (link til video)


Laget av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress


I Norge blir en betydelig andel mennesker utsatt for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. Det å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen, øker sjansene for å bli utsatt på nytt senere i livet. Mange føler skam knyttet til det de har opplevd. Og vi vet at det å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, kan føre til både fysiske og psykiske helseproblemer og dårlig livskvalitet. Vi har fått laget en liten animasjonsfilm som forklarer mer om dette. Den tar under tre minutter å se. Kom igjen, vær en superhelt!

De innadvendtes makt (link til video)


Laget av TED


I en kultur der å være sosial og utadvendt verdsettes høyt, kan det være vanskelig, til og med skambelagt, å være innadvendt. I denne lidenskapelige talen argumenterer Susan Cain for at innadvendte har ekstraordinære talenter og ferdigheter å bidra til samfunnet med, at de burde oppfordres, og at de burde feires.